Giày thượng đình xanh tím than

50.000₫
0947.891.746